Elsnet
 
   


ELSNET-list archive

Category:   E-Conf
Subject:   Conference on terminology and language technology
From:   L. Teunissen
Email:   LTeunissen_(on)_ntu.nl
Date received:   29 Oct 2001
Start date:   23 Nov 2001

NL-TERM, the Dutch-Belgian Terminology association organises a special conference on terminology and language technology. Focus is the newly developed NL-Translex project, which deals with automatic translation for the language pairs Dutch-French, French-Dutch, Dutch -English and English- Dutch. Apart from the state of the art of the project itself, different presentations will be held dealing with user experience in machine translation, translation memories and terminology management. During the lunchbreak , different companies will demonstrate their most recent software in relation to language technology. Most of the presentations will be held in Dutch, as this is the official conference of NL-TERM, focusing on Dutch terminology and Dutch language resources. NL-TERM presenteert samen met de Commissie Terminologie (Coterm) van de Nederlandse Taalunie: ----------------------------------------------------------- 1ste Grote Terminologiedag: TERMINOLOGIE EN TAALTECHNOLOGIE ----------------------------------------------------------- Nieuwe vertaal- en terminologiehulpmiddelen voor het Nederlands Vrijdag 23 november 2001 Astrid Park Plaza Hotel Koningin Astridplein (Naast Centraal Station), Antwerpen Met de steun van: Trados Benelux, Transword bv., Xplanation Dit congres wil terug aanknopen met de traditie van de twee-jaarlijkse Terminologiedagen, zoals ze vroeger door de Nederlandse Taalunie werden georganiseerd. De nieuwe commissie terminologie (Coterm) van de NTU zal deze themadagen samen met NL-TERM vorm geven. Verder organiseert NL-TERM kleinere, gespecialiseerde studiedagen en een themadag met algemene ledenvergadering in november. Doelstellingen van NL-TERM -------------------------- NL-TERM stelt zich tot doel alle mensen samen te brengen die met terminologie bezig zijn, hen te informeren en te begeleiden, het Nederlandse taalgebied te vertegenwoordigen in internationale netwerken en gesprekspartner te zijn van de overheid. NL-TERM wil: - de samenwerking binnen het vakgebied bevorderen - de belangen van de Nederlandstaligen inzake terminologie behartigen - de bekendheid van het vakgebied stumuleren en op het belang ervan wijzen binnen het Nederlandse taalgebied - de deskundigheid op het gebied van terminologie uitbreiden, ook waar het andere talen dan het Nederlands betreft - onderzoek en ontwikkeling binnen de discipline aanmoedigen. Lid worden van NL-TERM kan ter plaatse. Programma --------- 9u30-10u Onthaal - inschrijving en koffie 10u-10u30 Welkom - F. Steurs (NL-TERM) Voorstelling Coterm - J. Van Hoorde (NTU) 10u30-11u NL-Translex : stand van zaken van het project - M. Chevolet (Systran) 11u-11u30 An experience in Machine Translation. The case of Spanish in the Translation Service of the European Commission - J. Martinez (SdT) 11u30-12u Vertaalgeheugen en machinevertaling : de ideale partners - G. Sanders (Trados) 12u-13u30 Lunch en demo's (*) 13u30-14u DOT (Databank overheidsterminologie) - VU Amsterdam 14u-14u30 Virtueel informatiepunt en TDCNet - J. Roukens (EC) 14u30-15u Slottoespraak : plaats van het terminologiebeleid in het algemeen beleid van de NTU - K. Jaspaert (NTU) Koffiepauze Aansluitend : Algemene Ledenvergadering NL-TERM. De leden krijgen hiervoor een aparte uitnodiging. Vermoedelijk einde : 16u30 (*) demo's : Trados, Star,SDL, Xplanation, Vartec,... stands : John Benjamins, NL-Translex, NTU,... Inschrijvingen -------------- Inschrijven doet u met onderstaande antwoordkaart. Het aantal inschrijvingen is beperkt. De themadag wordt gesteund door de NTU, waardoor de financiële bijdrage beperkt kan worden gehouden. Prijs: - leden NL-TERM en leden studenten NL-TERM : 15 euro - niet-leden : 25 euro Indien u zich ter plaatse als lid wil inschrijven, dan betaalt u het jaargeld + 15 ¬ als bijdrage voor de themadag. Lidgeld voor 2002 : particulieren 100 NLG/1850 BEF/46 euro studenten 25 NLG/450 BEF/12 euro rechtspersonen 100 NLG/1850 BEF/46 euro + 100 NLG/ 1850 BEF/46 euro per afgevaardigde Overnachting: Wie graag een kamer reserveert in het Astrid Park Plaza Hotel voor 22 of 23/11 kan daarvoor terecht op volgend nummer : (32) (0) 3 203 12 77 bij M. Van Heeswijk. Reservatie en betaling van de kamers regelt iedereen individueel met het hotel. Info: http://www.nlterm.org Secretariaat NL-TERM (België en Nederland) Joël Rooms Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Campus Vlekho Koningsstraat 336, 1030 Brussel tel: +32 2 221 12 39 fax: +32 2 219 78 79 e-mail: jrooms_(on)_vlekho.wenk.be Infopunt NL-TERM (Nederland) Helmi Sonneveld Topterm Postbus 7971, NL-1008 AD Amsterdam tel: +31 20 685 1194 fax: +31 20 685 1591 e-mail: topterm_(on)_euronet.nl --------------------------------------------------------------------- Antwoordkaart (*) ------------- Naam .............................................................. Bedrijf/Instelling .................................................. Adres ............................................................... ..................................................................... Telefoon ....................... Fax ........................... E-Mail .............................................................. Schrijft in voor de Terminologiedag van 23 november 2001 [ ] Ik ben lid van Nl-TERM en stort 15 euro op de NL-rekening of op de B-rekening van NL-TERM [ ] Ik ben geen lid en stort derhalve 25 euro op de NL-rekening of op de B-rekening vn NL-TERM [ ] Ik word lid van NL-TERM en betaal ter plaatse het lidgeld voor 2002 + 15 euro voor deelname aan het congres particulieren 46 euro lidgeld + 15 euro deelname congres studenten 12 euro lidgeld + 15 euro deelname congres rechtspersonen 46 euro lidgeld + 46 euro per afgevaardigde + 15 euro per deelnemer congres rekeningnummer : voor Nederland : 64.41.32.299 (Fortis Amsterdam) Voor België : 001-3141442-76 (Fortis Brussel) (*) Het bestuur garandeert dat de gegevens die u verstrekt niet zullen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Terug te sturen naar: Secretariaat NL-TERM t.a.v. Joël Rooms (adres zie boven). **************************************** U ontvangt dit bericht omdat uw gegevens zijn opgenomen in de databank van het Platform voor het Nederlands in Taal- en Spraaktechnologie (het TST-Platform, zie ook http://www.taalunieversum.org/tst). Wijzigingen voor deze databank kunt u melden via lteunissen_(on)_ntu.nl - dankuwel! ****************************************
 

[print/pda] [no frame] [navigation table] [navigation frame]     Page generated 14-02-2008 by Steven Krauwer Disclaimer / Contact ELSNET